ŁUCZNICTWO - Regulamin sekcji.
  1. Wszyscy członkowie klubu oraz osoby towarzyszące muszą stosować się do poleceń trenera.
  2. Strzelanie można prowadzić tylko z wyznaczonej linii strzelań i tylko na sygnał trenera.
  3. Po oddaniu serii strzałów sprzęt należy zostawić na stanowisku.
  4. Strzały należy wyjmować z maty zwracając uwagę na osoby stojące obok tak by wyszarpnięta strzała nikogo nie zraniła.
  5. Przebywanie przed linią strzelań nawet z boku jest zabronione.
  6. Celowanie łukiem do ludzi zwierząt i rzeczy materialnych jest surowo zabronione.
  7. Członkowie sekcji powinni posiadać aktualne badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportu.
  8. Jeśli zostaną stwierdzone pęknięcia łuku jego ramion czy uszkodzenia cięciwy, zawodnik powinien fakt ten zgłosić trenerowi. Dalsze używanie uszkodzonego sprzętu jest zabronione.
  9. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność przechowywania sprzętu łuczniczego w domu zawodnika (za uprzednią zgodą rodziców) przejmuje on całą odpowiedzialność za ewentualne wypadki mogące powstać z jego użyciem w miejscach niedozwolonych.
Miasto Ożarów Mazowiecki Keller GEA-NOVA Bronisze Panattoni Stansat